Vestfjord Panorama

Vestfjord Panorama

Siden 2012 har vi vært delaktig i utviklingen ved Vestfjord Panorama i form av at vi har utført det meste av tomtearbeidene på hyttefeltene. Vi har også vært entreprenøren som har utvidet hyttesamfunnet med enda et nytt hyttefelt. Vi er oppe i et titalls hytter som vi har hatt grunnarbeidet på, og det ser ut til at det tallet vil stige framover. Vi har lagt infratrukturen og bygd vei til det nye feltet felt 2, dette er ikke ferdigstilt ennå men er i sluttfasen. Vi har utført vedlikehold av veier og grøfter samt fornyet deler av vann og avløpsnettet. 

 

Copyright © 2019 KN Maskin AS