Prosjekter

Prosjekter

Her blir noen de større prosjektene vi har utført i det siste presentert.

2012-Pågående

Vestfjord Panorma

Vi har hatt grunnarbeidet ved et titalls hyttetomter og hatt en del arbeid med infrastruktur og vedlikehold

på hyttefeltene.

 

Les mer»

2016

Lødingen Stadion

Bygging av kunstgressbane, med arbeid som graving av dreneringsgrøfter, oppfylling og avretting.

 

 

Les mer»

2015-2016

Nye fløy ved Lødingen sykehjem

Sykehjem og omsorgsboliger

Her sto vi for alt av grunnarbeid og infrastruktur.

 

 

Les mer»

2017

Rema 1000 Lødingen

Vi utførte grunnarbeid, uteområde, omlegging strøm, tele, overvann, vann og avløp.

 

 

Les mer»

2015-2016

Lødingen Barnehage

Vi utførte grunnarbeid, infrastruktur og uteområde. Ble også laget to parkeringsplasser og adkomstveg til både barnehagen og det nye sykehjemmet.

 

Les mer»

2015

Nye sjøkabler over Tjeldsundet

Rivningsarbeid, kabelgrøfter i sjø og fjell, landfester og høyspent-fundamenter.

 

 

Les mer»

Copyright © 2020 KN Maskin AS