Lødingen Barnehage

I 2015 startet vi med grunnarbeider til nye Lødingen Barnehage. Her sto vi for alt av grunnarbeid, VA og utenomhusareal. Året etter ble det lagt ferdigplen på noen av arealene. I forbindelse med barnehagebygging og ny fløy ved Lødingen sykhjem ble det også bygd ny felles adkomstveg og parkering for disse prosjektene. I forbindelse med prosjektet ble det opprettet ny trafo og lagt om en kommunal hovedvannledning, høyspent og telekabler. Barnehagen åpnet i 2016.

Copyright © 2020 KN Maskin AS