Lødingen Stadion

I 2016 ble vi underentreprenør ved bygging av ny kunstgressbane som skulle erstatte en gammel sliten naturgressbane som bærte preg av en god del aktivitet og alderdom. Vi drenerte rundt hele banen, etablerte kummer og trekkkumer for kabel, avrettet over 8000 kvadratmeter der det ble stilt veldig strenge krav til høyde- og fallavvik, vi leverte også fundamenter til lysmastene, ballfangernettene og en ringmur rundt hele banen med gjerde. 

 

Noen tall fra prosjektet:

Det ble lagt 515 meter rør (Drens og overvann) og ca. 300 meter trekkrør til belysningsanlegg. Det totale banearealet er på 8151 m²

Copyright © 2020 KN Maskin AS