Rema 1000 Lødingen

I 2017 hadde vi grunnarbeidet til Rema 1000 Lødingen. Vi la om mye infrastruktur i forbindelse med byggingen, herunder høy- og lavspentkabler, telefonkabler, overvann, vann og avløp. Omleggingen av overvann innebærte legging av over 100 meter med betongrør (i størrelsesorden 600-1000mm) inkl. flere tilhørende kummer. Det ble opparbeidet uteområde med nytt gangfelt som grenser til fylkesvegen. Totalt har bygget en grunnflate på over 900 kvm.

 

Åpningsdato: 6. Juli 2017

Copyright © 2020 KN Maskin AS